Nieuwe contributieprijzen seizoen 2017-2018

Bericht van de penningmeester

Tijdens de algemene ledenvergadering, 1 november 2017, is besloten om na twee jaar de contributie licht te verhogen voor de spelende leden.

De volgende contributieprijzen worden gehanteerd voor het voetbalseizoen 2017-2018

Senioren, excl. kledingfonds € 130,-

A-junioren, excl. kledingfonds € 94,-

B-junioren, excl. kledingfonds € 89,-

C- junioren, excl. kledingfonds € 84,-

D- junioren, excl. kledingfonds € 78,-

E- junioren, excl. kledingfonds € 78,-

F- junioren, excl. kledingfonds € 78,-

Kledingfonds € 10,-

Voor de overige leden blijven de prijzen ongewijzigd.

Overige gelden/contributie

Niet spelend, wel trainend € 60,-

Verenigingslid € 25,-

Donateur € 15,-