Leden in het zonnetje

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv HOC afgelopen woensdag viel er heel wat te vieren. Op de ruim bezochte bijeenkomst werden er namelijk 4 nieuwe ereleden gehuldigd. Goos Drent, Wim Geerts, Henk Wiggers en Bertus Koops kregen de oorkonde uit handen van voorzitter Harold Enting wegens hun 50 jarig lidmaatschap.

Tevens werd Andre van der Laan als "lid van verdienste" gehuldigd vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor de vereniging.

 

Foto's