Vakantie

Op moment van dit schrijven, is de KNVB weer druk bezig om het programma voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Ook heeft de Technische Commissie en de Jeugd Commissie vele vergader uren achter zich om alles voor elkaar te krijgen. Dit is tot op heden nog niet helemaal gelukt. Mocht iemand zich nog geroepen voelen voor een bepaalde taak, aarzel niet en informeer bij een van de bestuursleden naar de mogelijkheden. Vele handen maken licht werk...

Desalniettemin zien wij met zijn allen uit naar de start van het nieuwe seizoen. Voor het zover is gaan we eerst genieten van een welverdiende vakantie.

We wensen iedereen die HOC een warm hart toedraagt een fijne en goede vakantie en hopen elkaar in augustus weer te zien.

 

Het Bestuur